Art center

Eksamensprosjekt – 4 uker

Min rolle – Frontend utvikling   • visuelt design • logo • CRM integrasjon • Figma prototype

Brief

Lag en responsiv porteføljesideHovedprosjektet går ut på å vise ferdighetene og kompetansen som er tilegnet gjennom studiet, og demonstrere kunnskapen til å anvende denne kompetansen i et avsluttende og oppsummerende prosjekt. Du skal dokumentere prosessen fra start til slutt (sprints, kanban, MVP) med Github Projects. Nettsiden skal lanseres på Netlify.

Krav

Universell utforming Hovedprosjektet tilfredsstille grunnleggende krav til universell utforming. Interaktivitet Hovedprosjektet inneholde en form for interaktivitet. Det vil si å involvere brukeren på en eller annen måte. Responsivitet Hovedprosjektet være responsiv og skalere med ulike skjermstørrelser. Animasjon Bruk animasjon på en måte som tilfører prosjektet en ekstra verdi. Om ikke annet så for underholdningsverdien. Rammeverk Bruk et JavaScript-rammeverk i implementasjonen av deler av, eller hele prosjektet. API I hovedprosjektet du hente ut og presentere data fra et API, enten fra en ekstern kilde eller fra en JSON-fil du lager selv med data som er tilpasset prosjektet ditt. Database Bruk et databasesystem som fungerende kilde for nettsidens innhold. Du skal også dokumentere databasemodellen.

Visuell utforming

Mobildesign

Andre prosjekter