Bærekraftssenter

Skoleprosjekt

Min rolle – wireframes • definere flows • UI design • Figma prototype

Oppgaven

Prosjektet vil ha følgende faser:

  1. Analyse og kartlegging av eksisterende nettside: Utføre en omfattende analyse av den eksisterende nettsiden og kartlegge dens funksjoner og brukeropplevelse. Se på hva som fungerer og hva som ikke fungerer, samt identifisere mulige forbedringer.

  2. Idenfisere kunde: senterets målsetning om å bidra til raskere grønn omstilling, et godt lokalsamfunn og en mer rettferdig verden. Det starter med å identifisere bransjens ønsker og behov for å få på plass grønne innkjøp og prosjekter, og deretter implementere disse tiltakene og evaluere resultatene.
  3. Design: På bakgrunn av analysen; utvikle et nytt designkonsept for nettsiden. Dette vil innebære å forbedre den visuelle appellen til nettsiden og gjøre den mer intuitiv og brukervennlig.

Revidere flyten

Analyse av bærekraftssenteret:

Start -> Målsetning: Bidra til raskere grønn omstilling, et godt lokalsamfunn og en mer rettferdig verden -> Arbeidsområde: Bærekraft og innovasjon basert på FNs bærekraftmål -> Kartlegge bransjens ønsker og behov -> Identifisere hva som må til for å få på plass kortsiktige og langsiktige grønne innkjøp og prosjekter -> Arbeid i oppstartsfasen -> Innsats i tråd med bransjens ønsker?

Hvis innsatsen er i tråd med bransjens ønsker:
Ja -> Implementering av grønne innkjøp og prosjekter -> Evaluering av resultatene -> Fortsette å kartlegge bransjens ønsker og behov -> Fortsette å implementere og evaluere grønne innkjøp og prosjekter -> Slutt.

Hvis innsatsen ikke er i tråd med bransjens ønsker:
Nei -> Gjenta kartleggingen av bransjens ønsker og behov -> Identifisere nye tiltak som kan bidra til grønn omstilling og et mer bærekraftig samfunn -> Implementering av nye tiltak -> Evaluering av resultatene -> Fortsette å kartlegge bransjens ønsker og behov -> Fortsette å implementere og evaluere grønne innkjøp og prosjekter -> Slutt.

Siden dette er en eksisterende nettside, er det bedre å ta utganspunkt i en ny flyt først. Jeg bestemte meg for å legge til en egen innloggingsdel for medlemmer, rydde opp i eksisterende interaksjoner og gi nettsiden en ny visuell løft.

Visuell utforming

Mobildesign prototypen

Andre prosjekter