Food app

Lage et kreativt produktdesign for en matblogg-App!

Min rolle – wireframes •Definere flows • UX/UI design • logodesign • Figma prototype

Starter med det grunnleggende:
Hvem, hva og hvorfor.

Målsetting og problemdefinisjon:
Startet med å definere målsettingen for appen-  lage en app som gjør det enklere for brukere å finne inspirerende oppskrifter og lage mat hjemme. Problemdefinisjon som appen skal løse, for eksempel at det kan være vanskelig å finne gode oppskrifter blant mengden av tilgjengelige matblogger og kokebøker.

Denne appen  er ment å hjelpe brukerne med å finne oppskrifter etter behov. Selv om dette høres enkelt ut, er det mange små trinn involvert i filtrering, sortering og visning av forskjellige elementer, så målet med prosjektet var å designe hvert av trinnene slik at de utgjør en hyggelig opplevelse for brukeren.

Brukerundersøkelser:
Gjennomføre brukerundersøkelser for å få innsikt i målgruppens behov og ønsker. Jeg har benyttet både kvantitative og kvalitative metoder som: spørreundersøkelser, intervjuer, observasjon og testing av prototyper med fokusgruppe. Det har vært viktig å involvere brukere i hele prosessen for å sikre at produktet møter deres behov og forventninger- samt fokusere på å forstå hva slags mat brukerne er interessert i å lage, hva slags funksjonalitet de ønsker i en matblogg-app og hva slags design som appellerer til dem.

Personas opprettet med utganspunkt i brukerundersøkelser:

Definere flyten

Flytskjema som viser hvordan plattformen ville bli organisert. Klienten hadde noen funksjoner i tankene, så jeg sørget for å diskutere dem og inkludere dem i planen.

Flytskjema for en app som gjør det enklere for brukere å finne inspirerende oppskrifter og lage mat hjemme. Problemdefinisjonen; store mengder av tilgjengelige matblogger og kokebøker. Hvordan skille seg ut i mengden?

Det bær være god flyt og navigering i bruk for bruker, både i app og nettside.

Visuell utforskning

For å få det kreative aspektet til å skille seg ut så mye som mulig, ble det laget et minimalt brukergrensesnitt med et moderne preg. Kombinasjonen av moderne og kreativt desgin er representert av en Sora font, minimalistiske ikoner, samt sterkefarger og  varmetoner.

 

Se mobildesign prototype her

Andre prosjekter