Mediepedagogene

Webdesign

 

Prosjektet vil ha følgende faser:

  1. Analyse: Utføre en omfattende analyse av den eksisterende nettsiden og kartlegge dens funksjoner og brukeropplevelse. Se på hva som fungerer og hva som ikke fungerer, samt identifisere mulige forbedringer.
  2. Idenfisere kunde: Organisasjonens har som visjon at alle barn og unge skal få kvalifisert opplæring i grunnutdanningen for å kunne utvikle god mediekompetanse slik at de blir selvstendige, kreative og ansvarsfulle medborgere, klarer seg godt i det framtidige arbeidsmarkedet og ellers i livet
  3. Design: På bakgrunn av analysen; utvikle et nytt designkonsept for nettsiden. Dette vil innebære å forbedre den visuelle appellen til nettsiden og gjøre den mer intuitiv og brukervennlig.